Rocky Peeters zet zich in voor G Sport project !

⚫️? FPAarschot nieuws ⚫️?

Ex-profvoetballer Rocky Peeters neemt peterschap op voor G-sport project !

Peeters is een tevreden man:


‘Ik was zeer enthousiast dat #FPAarschot mij gevraagd heeft om peter te worden van hun G-ploeg, toen de medewerkers van de club hun verhaal kwamen doen was ik onmiddelijk mee, eindelijk meer aandacht voor G-sport in de ruime omgeving, daar moest ik mijn steentje aan bijdragen’

FPA Medewerkers Grandjean & Verdood:
Wij willen als club onze sociale rol binnen onze maatschappij opnemen, Rocky twijfelde ondanks zijn drukke agenda geen minuut toen hij de vraag kreeg voor het peterschap op te nemen & hij is een echte aanwinst voor dit project’

Peeters: ‘Als ex-profvoetballer heb ik heel mijn leven met sport bezig geweest & ik besef als geen ander wat sport in het leven voor iemand kan betekenen. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen’

Verbist (G-sport begeleider):
‘Door dit project kunnen G-sporters genieten van zaalvoetbal.. teamgeest ontwikkelen, FairPlay tonen, een groep vormen en toewerken naar een maandelijks training/wedstrijd moment. Kortweg zich uitleven en plezier maken’

‘Binnenkort volgt er nog veel meer nieuws omtrent onze G-sport werking, we worden dagelijks gecontacteerd door ouders maar ook partners die meer informatie wensen omtrent dit verhaal, nog even geduld beste mensen ?’ aldus Marc Grandjean

Welkom Rocky ?
#FPAarschot ⚫️?

Foto: Rocky Peeters met FPA medewerker Grandjean in de zaak van Peeters (BAR àPART)