VISIE FUTSAL SHOKUDO AARSCHOT vzw ANNO 2024-2025

Futsal Shokudo Aarschot wenst zich als club te ontwikkelen tot een..

Stabiele financieel gezonde topclub in België.

Op het veld

Futsal Shokudo Aarschot begrijpt dat haar eerste en belangrijkste product ‘FUTSAL’ zelf is.

Aantrekkelijk futsal brengen is een absoluut doel, dit betekent kiezen voor aanvallend futsal met de drang om zelf de bal te willen hebben, druk te zetten op de momenten dat het kan en zelf kansen af te dwingen om de wedstrijd ten voordele van Futsal Shokudo Aarschot te beslissen. Dit sportief beleid dient vastgelegd te worden als rode draad doorheen gans de club te implementeren en op te volgen.
Aantrekkelijk betekent ook herkenbaar voor ons publiek. Dit betekent vooral inzet en engagement en een voetbal met liefst zoveel als mogelijk zelf opgeleide spelers.
Hier ligt de grote taak en uitdaging van de jeugdwerking daar zij het zijn die de fundamenten moeten leggen om succesvol eigen spelers als meerwaarde te brengen.

Stabiel succesvol zijn

Futsal Shokudo Aarschot beseft dat haar supporters haar belangrijkste rijkdom is. Een open en interactief beleid met deze supporters, de commerciële partners en de stad is dan ook van het grootste belang in dit proces naar stabiliteit. Wanneer mensen zich betrokken voelen, zijn ze steeds een meerwaarde.

De partners

De eerste partner is de supporter. Speciale binding met hen is noodzakelijk (supra). Deze supporters zijn in de eerste plaats mensen uit de ruime regio rond Aarschot die niet noodzakelijk affiniteit hebben met zaalvoetbal. Op termijn hoopt FSA een stabiele achterban in een ruimere regio te ontwikkelen tot en met Leuven. Stabiel sportief succes zal hiervoor evenwel noodzakelijk zijn.

De commerciële partners bekleden een bijzondere plaats in de club gezien zij het zijn die de financiële stabiliteit aan de club geven. Deze band moet duurzaam zijn om de golven van wat meer of wat minder succes op de parketvloer te overleven.
Speciale aandacht voor deze groep is geen overbodige luxe. Een commerciële partner moet een betrokken en geëngageerde partner kunnen worden.

Normen en waarden

Futsal Shokudo Aarschot is zich bewust van zijn maatschappelijke rol en impact. De club wil garant staan voor een aantal waarden als verdraagzaamheid, sportiviteit, vriendschap, multicultureel engagement, …
In die zin vindt FSA het belangrijk zich in de maatschappij te integreren en te manifesteren (scholen, maatschappelijke projecten,…) en daar in woord en daad duidelijk te maken dat ze deze morele waarden en normen ter harte neemt.

Jeugdopleidingen

Het gaat ons bij Futsal Shokudo Aarschot in de eerste plaats om het voetbal. Jeugdspelers zullen bij ons in de eerste plaats met hun voetballend vermogen terecht kunnen. Maar wij wensen te benadrukken dat FUN, het spelplezier, het allerbelangrijkste is tijdens de spelers hun opleiding. In de opleiding dienen veel ‘leuke’ leermomenten aangeboden te worden; van spelplezier over trainingsplezier naar competitieplezier. Futsal Shokudo Aarschot wil plezier voor iedereen: van U11 tot onze toekomstige A-kern spelers. Fun voor iedere speler, ook voor de ‘mindere’ goden. Ervaren van het plezier om te spelen en het plezier om te leren leidt tot voetbal spelen. Daarom opteert Futsal Shokudo Aarschot dat iedere speler bijna de gehele tijd voetbal speelt, vaak aan de bal komt, veel scoringskansen krijgt, vrij mag spelen, aangemoedigd wordt door de coach en gesteund wordt door de ouders.

Niet vergeten dat het hebben van plezier in voetbal het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen is en leidt tot beter presteren.

Het is bijgevolg de taak van de jeugdopleiders duidelijk aan de spelers aan te geven wat van hen wordt verwacht en wat hun individuele sterke en zwakkere punten zijn. De middelen voor elk spelertje om te verbeteren moeten duidelijk worden aangereikt. Een formele evaluatie tweemaal per jaar is een must. Het voortdurend bevragen, uit tekenen, bijsturen en communiceren is dan ook de kerntaak van de jeugd coördinator die de kwaliteit van de opleiding in al zijn facetten dient te bewaken en promoten.

Omringen met de beste middelen en mensen

Het is de taak van Futsal Shokudo Aarschot om tegenover een hoog verwachtingspatroon een aangepaste omkadering te plaatsen. De accommodatie moet van een hoge kwaliteit zijn en in voldoende mate beschikbaar. De competitie moet van een hoog niveau zijn met de mogelijk zich op nationaal niveau te meten. De infrastructuur moet sober maar volledig zijn. De trainers moeten een gedegen opleiding bezitten of de nodige ervaring kunnen voorleggen. Bijscholing is een must. Diversifiëren in de trainersstaf is noodzakelijk….

Het kind/adolescent staat centraal

Ook al is voetbal het hoofddoel, toch wenst Futsal Shokudo Aarschot bij te dragen aan de algehele ontwikkeling tot mens. Algemeen menselijke waarden staan hoog in ons vaandel en moeten door de begeleiders aan de jeugd worden aangereikt. Dit kan gemakkelijk vanuit het voetbal zelf. Denk maar aan respect voor materialen en gebouwen, sportiviteit, aandacht voor de groep, rekening houden met de zwakkere, volharding, respect voor mensen met een ander geloof of van een andere huidskleur. Wanneer kinderen worden bijgestuurd zowel sportief als op algemeen menselijk vlak, moet dit steeds op een positieve stimulerende manier gebeuren. Verwaarlozen van de studie kan leiden tot tijdelijke stopzetting of vermindering van de trainings– en/of wedstrijdactiviteiten. Schoolproblemen van welke aard ook dienen rechtstreeks gemeld te worden aan de jeugdcoördinator.